Hóa chất xử lý nước > BFL 5400GC

Chế phẩm vi sinh Biofuture BFL 5400GC

Khử Hydrocacbon, loại bỏ BOD/COD cao, trong nước thải các ngành cao su, dệt nhuộm, hóa dầu, dược phẩm và hóa chất công nghiệp

Nước thải đầu ra từ quá trình sản xuất các hóa chất hữu cơ có chứa lượng một dãy lớn các hợp chất. Do bản chất của quy trình sử dụng hóa chất tổng hợp có khả năng thay đổi nhiều thành phần của nước thải đầu vào hệ thống xử lý.

Nhà sản xuất BioFuture khai thác sức mạnh công nghệ sinh học môi trường để giải quyết sự cố  nước thải đầu ra từ các ngành công nghiệp hóa chất. Thành quả việc sử dụng sản phẩm BFL 5400GC có chứa một chuỗi các vi sinh vật đặc biệt có khả năng phân hủy hiệu quả một chuỗi rộng lớn các hóa chất hữu cơ.

Kể từ khi có sự đa dạng các ngành công nghiệp và xuất hiện các hợp chất hiện có trong hệ thống nước thải như vậy, điều quan trọng là phải có một dãy các chủng vi sinh vật có khả năng giải quyết sự cố gây ra bởi các hợp chất này. Chẳng hạn như sản phẩm BFL 5400GC đã làm được điều đó.

Các chủng vi sinh được sản xuất trong môi trường cấy tinh khiết, thuần túy. Chúng được cấy, thu hoạch, ổn định trên chất nền (giá thể) ngũ cốc được pha trộn với nhau để có được sản phẩm cuối cùng. Kiểm tra chuyên sâu được tiến hành trong suốt quá trình để đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng sản phẩm.

Một số ngành công nghiệp sản xuất một chuỗi rộng lớn các chất hóa chất hương thơm và hợp chất béo cần yêu cầu được xử lý bao gồm:

* Dược phẩm.

* Polymers.

* Sản xuất dung môi.

* Thuộc da.

* Hóa chất nông nghiệp.

* Sản xuất sơn.

* Hóa dầu.

* Dệt nhuộm.

* Sản xuất thép.

* Mực in. 

Các tình huống điển hình khi sử dụng BFL 5400GC bao gồm lợi ích sau:

* Khởi động hệ thống mới.

* Nuôi cấy lại lượng vi sinh.

* Hệ thống hoạt động không ổn định.

* Loại bỏ BOD/COD kém.

* Hệ thống hoạt động quá tải.

* Phục hồi hệ thống bị “sốc”.

* Loại bỏ các độc tố trong nước thải ảnh hưởng quá trình nitrate hóa.

* Giảm lượng bùn trong bể.

BFL 5400GC là gì?

BFL 5400GC bao gồm một sự pha trộn lựa chọn cẩn thận tự nhiên các vi sinh vật có khả năng phân hủy hiệu quả một chuỗi rộng lớn các hóa chất hữu cơ. Các hóa chất hữu cơ bao gồm: dung môi, amin, hợp chất béo, hydrcacbon thơm, các chất trung gian trong dược phẩm,... Tính đa dạng các chủng vi sinh vật đảm bảo cho việc phân hủy hiệu quả các loại hóa chất hữu cơ có trong nước thải đầu ra của hóa chất công nghiệp.

Các chủng vi sinh vật đã được lựa chọn đặc biệt cho khả năng sản xuất hàng loạt enzyme cần thiết đầy đủ để phân hủy các hóa chất phức hợp.

Những chủng này phát triển với tốc độ nhanh vì thế tăng sinh khối chiếm ưu thế nhanh chóng trong quần thể sinh học, đó là cốt lõi của hệ thống xử lý nước thải.

Sản phẩm vi sinh chứa các chủng vi sinh có khả năng tạo bông sinh học làm cho hệ thống ổn định và sản xuất nước thải đầu ra cuối cùng được trong.

Kể từ khi người ta chứng minh có nhiều hóa chất gây độc hại cho các vi sinh vật mà các vi sinh vật này có trách nhiệm cho quá trình nitrat hóa, để phân hủy hoàn toàn các hợp chất hóa học, điều quan trọng để phân hủy hoàn toàn các hợp chất này vì vậy các độc tố gây ảnh hưởng đến quá trình ni-trát hóa sẽ được giảm. Môi trường cấy của vi sinh có trong sản phẩm BFL 5400GC thực hiện được chức năng này.

Khi quá trình nitrate hóa diễn ra chậm để phục hồi quá trình nitrat hóa bị tổn thất thì việc sử dụng sản phẩm BFL 5400GC là lợi thế mạnh.

Sản phẩm có chứa rất nhiều chủng vi sinh được phân lập từ môi trường tự nhiên hoạt động hài hòa với sinh khối vi sinh hiện có trong nước thải và gia tăng hiệu suất xử lý sinh học bể toàn diện vì vậy hoạt động của bể sinh học nhanh chóng được phục hồi khi hệ thống gặp sự cố.

Khả năng vượt trội của sản phẩm:

* Xử lý nước thải công nghiệp.

* Phân hủy hiệu quả các hóa chất hữu cơ như: dung môi, amin, hợp chất béo, hydrcacbon thơm, các dược liệu ...

* Sản phẩm BFL 5400GC được dùng chung với chuỗi sản phẩm BFL 5000 Series để xử lý nhiều sự cố cùng một lúc cho một ứng dụng cụ thể (once-through solutions) trong hệ thống bể và tùy thuộc vào thành phần nước thải được sản xuất. Hãy nhớ Quy tắc tỷ lệ vàng sản phẩm BFL (rule of Golden ratios of BFL products).

* Vi sinh hoạt động dưới điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

Sản phẩm BFL 5400GC ứng dụng trong các hệ thống xử lý nước thải:

* Bể bùn hoạt tính.

* Mương oxy hóa.

* Tháp sinh học.

* MBBR/IFAS.

* Bể hoạt động theo mẻ (SBR’s).

* Ao, hồ, bể hiếu khí.

* Bể phản ứng màng sinh học (MBR).

* Hệ thống khử trùng bằng phương pháp oxy hóa.

Đặc điểm hoạt động của sản phẩm:

* Sản sinh enzyme mạnh có khả năng phân hủy hóa chất và dung môi trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy hóa chất.

* Vi sinh vật hoạt động dưới điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

* Độ pH: 5.0 - 9.0

* Sản xuất tại Ireland, EU.

* Trọng lượng: 5, 10, 20 kg/thùng.