Hóa chất xử lý nước > Hóa chất chống ăn mòn nồi hơi AmSteam 6620

Hóa chất chống ăn mòn đường ống hơi AmSteam 6620

Mô tả:

AmSteam 6620  là chế phẩm trung hoà của amin bậc 2 dùng để chống ăn mòn cho các đường ống hơi và đường ống nước ngưng tụ. AmSteam 6620 được thiết kế để có thể sử dụng được với hầu hết các hệ thống nồi hơi và các hệ thống đun nước nóng.

Ưu điểm:

AmSteam 6620 là hệ thống chuỗi các amine bậc 2, nó có hiệu quả cao trong việc trung hoà axit H2CO3 tạo thành trong ống dẫn hơi. AmSteam 6620 được sử dụng cho tất cả các loại nồi hơi, và phù hợp với tất cả vật liệu chế tạo đường ống hơi và nước ngưng tụ, cũng như các hệ thống trao đổi nhiệt. Nó có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ăn mòn do pH thấp và nếu quá trình ăn mòn đã xảy ra thì nó sẽ loại bỏ rỉ ăn mòn.

Chứng nhận an toàn trong sản xuất thực phẩm- USDA

AmSteam 6620 được sử dụng để xử lý nước nồi hơi hay đường ống hơi và hơi đó có thể được tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất, và nó cũng được sử dụng cho các hệ thống lạnh mà nước xử lý không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất. Chất trung hoà amine trong AmSteam 6620 không được sử dụng cho sản phẩm hơi tiếp xúc trực tiếp với sữa và các sản phẩm của sữa.

Các thông tin khác:

- Ứng dụng: Chống ăn mòn cho hệ thống đường ống hơi ngưng tụ

- Dạng: Dung dịch

- Đóng gói: phuy 55 gallons hoặc thùng 275 gallons

- Xuất xứ: AmSolv- Mỹ