Sản phẩm vi sinh > Hệ thống nước thải tập trung

Một số sản phẩm vi sinh BFL tiêu biểu áp dụng cho xử lý nước thải tập trung

Chế phẩm vi sinh Biofuture BFL 4000SU

Khởi động nhanh/nuôi cấy lại hệ vi sinh trong trạm xử lý nước thải tập trung

Một khía cạnh cho hệ thống xử lý nước thải tập trung mới bắt đầu khởi động chính là lượng sinh khối của vi sinh tự nhiên và thường các nhà vận hành bỏ qua

Chế phẩm vi sinh Biofuture BFL 4250HS

Loại bỏ chất cao tinh bột, BOD/COD cao, nước thải đầu ra bị đục trong nước thải chế biến thực phẩm

Nước thải đầu ra từ các nhà máy chế biến thực phẩm chứa lượng lớn các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học.

Chế phẩm vi sinh Biofuture BFL 4300SS

Loại bỏ các hóa chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt, váng bọt và nổi bọt tại nhà máy xử lý nước thải tập trung

Chất hoạt động bề mặt có trong dòng nước thải gây ra sự cố chính khi thải trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải. Dưới tác động của hệ thống sục khí nước thải xuất hiện

1