Sản phẩm vi sinh > Hệ thống nước thải công nghiệp

Một số sản phẩm vi sinh BFL tiêu biểu áp dụng cho xử lý nước thải công nghiệp

Chế phẩm vi sinh Biofuture BFL 5200VP

Loại bỏ bùn dư nhiều, mùi hôi, BOD/COD cao có trong nước thải ngành bia rượu, chế biến thực phẩm.

Nước thải  đầu ra từ nhà máy chế biến, các ngành công nghiệp có chứa một lượng lớn các chất hữu cơ như tinh bột,

Chế phẩm vi sinh Biofuture BFL 5300PP

Loại bỏ bùn dư, chất lignin, BOD/COD cao trong nước thải nhà máy giấy, bột giấy

Nước thải đầu ra của ngành công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy chứa lượng lớn các chất hữu cơ như là: cellulose, hemicelluloses,

Chế phẩm vi sinh Biofuture BFL 5900PH

Khử hợp chất Phenol trong nướcthải nhà máy lọc dầu, hóa dầu, dệt nhuộm và hóa chất công nghiệp

Nước thải đầu ra từ các quá trình sản xuất hóa chất có chứa nhiều loại hợp chất thơm. Do quá trình tự nhiên sử dụng hóa chất tổng hợp

1