Thiết bị môi trường > Thiết bị đo độ dẫn điện

SERIES MICROVISION
Microvision boiler là thiết bị dùng kiểm soát toàn diện nước nồi hơi với “ plug & play” đơn giản.

Xuất xứ: pulsafeeder – Mỹ

SERIES MICROVISION

Microvision là thiết bị điều khiển độ dẫn điện tự động và điều khiển 01 bơm định lượng hóa chất chống cáu cặn và 02 bơm định lượng hóa chất diệt rong rêu với bộ đếm thời gian theo yêu cầu. Thiết bị được thiết kế đặc biệt sử dụng cho tháp làm mát tuần hoàn, MicroVision có đầy đủ các tính năng và chức năng cần thiết

1