Sản phẩm vi sinh > Sản phẩm vi sinh Biofuture

BIOFUTURE - Một bước tiến mới trong công nghệ xử lý nước thải - vi sinh an toàn, thân thiện môi trường

Sản phẩm vi sinh Biofuture

  • Mỗi sản phẩm bao gồm tập hợp nhiều chủng vi sinh kết hợp các enzyme dạng tự do giúp gia tăng tốc độ xử lý chất ô nhiễm của vi sinh.
1