Hóa chất xử lý nước > Hệ thống nước thải tập trung

Một số sản phẩm vi sinh BFL tiêu biểu áp dụng kiểm soát côn trùng, khử mùi hôi, khử nước rỉ thải của các ốc văn phòng & dân dụng, công nghiệp (giết mổ gia súc, dầu mỡ động – thực vật, sản xuất cao su, bãi rác tập trung, bãi chôn lấp bùn, bùn, chế biến thực phẩm công nghiệp, thủy sản).

Ứng dụng

Loại sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm

Xuất xứ

Nuôi cấy vi sinh cho hệ thống mới / hoặc nuôi cấy lại vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự cố / Loại bỏ BOD kém

BFL 4000SU

Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc. 

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh sản sinh enzyme mạnh giúp phân hủy các thành phần hữu cơ có trong nước thải ở điều kiện hiếu khí. Vi sinh vật hoạt động trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. 

Biofuture- Ireland

Nuôi cấy vi sinh cho hệ thống mới / hoặc nuôi cấy lại vi sinh cho bể gặp sự cố / Loại bỏ váng nổi bọt (Nocardia) / Sinh khối vi sinh giảm trong hệ thống xử lý nước thải tập trung / Loại bỏ BOD kém

BFL 4100FG

Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc. 

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh sản sinh enzyme mạnh giúp phân hủy dầu mỡ động – thực vật (FOG) ở điều kiện hiếu khí tại các nhà máy nước thải tập trung. Vi sinh vật làm việc trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

Biofuture- Ireland

Xử lý chất cao tinh bột / Loại bỏ bùn dư nhiều

BFL 4250HS

Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc.

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh sản sinh enzyme mạnh giúp phân hủy các chất cao tinh bột có trong hệ thống nước thải tại điều kiện hiếu khí. Vi sinh vật làm việc trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

Biofuture- Ireland

Loại bỏ các hóa chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt, váng bọt và nổi bọt tại nhà máy xử lý nước thải tập trung.

BFL 4300SS

Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc. 

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh vật làm việc trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

Biofuture- Ireland

Xử lý chất hữu cơ ở điều kiện kỵ khí / Loại bỏ bùn dư nhiều

BFL 4400AN

Đặc tính sản phẩm: Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc.

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh sản sinh enzyme mạnh giúp tiêu hóa các chất hữu cơ thành các axít đơn giản ở điều kiện kỵ khí. Vi sinh vật làm việc trong điều kiện kỵ khí và hiếu khí tùy nghi.

Biofuture- Ireland

Khử chất rỉ thải (từ các chất hữu cơ) và khử mùi hôi.

BFL 4450LL

 Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc.

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh sản sinh enzyme mạnh giúp phân hủy nước rỉ xả thải ở môi trường hiếu khí tại các hệ thống xử lý nước thải hiếu khí. Vi sinh vật làm việc trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

Biofuture- Ireland

Khử mùi hôi – NH3 (ammoniac)

BFL 4500NT

Dạng nước, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên môi trường sống (buffer)

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh được nuôi cấy có khả năng tốt ô-xy hóa ammonia (NH3). Vi sinh làm việc trong điều kiện hiếu khí.

Biofuture- Ireland

Khử mùi hôi – H2S (sulphides)

BFL 4600SO

Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc.

Môi trường nuôi cấy: Ô-xy hóa làm giảm hợp chất sulphure (H2S) có trong hệ thống thoát nước, trạm bơm, ao, hồ, bể chứa bùn, …

Biofuture- Ireland

Xử lý dầu, mỡ và khử mùi hôi tại các trạm bơm

BFL 4700PS

Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc.

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh sản sinh enzyme mạnh giúp phân hủy dầu mỡ có trong trạm bơm. Vi sinh sống dưới điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi

Biofuture- Ireland

Loại bỏ hydrocacbon  /  Loại bỏ chất độc hại / Loại bỏ BOD hoặc COD kém

BFL 4900CS

Dạng bột, chứa các men vi khuẩn tự nhiên, vô hại và cấy ổn định trên ngũ cốc.

Môi trường nuôi cấy: Vi sinh sản sinh enzyme mạnh giúp phân hủy hóa chất và dung môi ở điều kiện hiếu khí trong hệ thống xử lý nước thải hiếu khí. Vi sinh sống dưới điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi

Biofuture- Ireland