Hóa chất xử lý nước > Hóa chất chống cáu cặn và ăn mòn

Hóa chất chống cáu cặn và ăn mòn nồi hơi seri Amguard:

Ứng dụng/vấn đề

Sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm

Xuất xứ

Xử lý chu trình kết hợp "một thùng" với kiểm soát ăn mòn đường hơi ngưng tụ

AmGuard™ 131K

Hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn, phân tán sắt và các chất bám dính khác trong hệ thống nồi hơi

AmSolv- USA

AmGuard™ 1340

Xử lý chu trình kết hợp "một thùng"  mà không kiểm soát ăn mòn đường hơi ngưng tụ

AmGuard™ 121K

Kiểm soát ăn mòn, cáu cặn, phân tán sắt và các chất bám dính khác.

Kiểm soát cáu cặn với “chu trình cacbonat”

AmGuard™ 4350

Rất hiệu quả trong việc kiểm soát cáu cặn CaCO3, phân tán sắt và các chất bám dính khác.

Kiểm soát cáu cặn với “chu trình chelant" cho ứng dụng nồi hơi quan trọng

AmGuard™ 4450

Chelant / polymer cho kiểm soát cáu cặn

Kiểm soát cáu cặn trong nồi hơi có áp suất trung bình và cao  với “ chu trình photphat”.

AmGuard™ 4250

Một hỗn hợp đặc biệt của photphat phức hợp và chất polymer phân tán cáu cặn cho nước cấp có độ cứng dưới 10 ppm.

Chống ăn mòn và khử oxy

AmGuardTM 7840

Chất xúc tác DEHA hiệu quả trong việc loại bỏ oxy hòa tan trong nồi hơi thay thế Hydrazine

AmGuardTM 7815

Chất xúc tác sulfit hiệu quả trong việc loại bỏ oxy hòa tan trong nồi hơi