Hóa chất xử lý nước > Chất khử phá bọt

Chất khử bọt AmSolv™ 7505

Mô tả
Amsolv® 7505 là một loại nhũ tương silicone chống bọt sẽ kiểm soát bọt trong tất cả các loại hệ thống xử lý nước. Được sử dụng trong công nghiệp, làm mát tuần hoàn, xử lý nước thải.

Ưu điểm

Amsolv® 7505 là nhũ tương silicone hữu cơ không độc hại. Nó có hiệu quả cao trong kiểm soát bọt trong tất cả các hệ thống xử lý nước, làm tăng cường hiệu quả của quy trình xử lý.

Các thông tin khác:

- Dạng: Dung dịch

- Đóng gói: phuy 55 gallons hoặc thùng 275 gallons

- Xuất xứ: AmSolv- Mỹ