Hóa chất xử lý nước > Các thiết bị phụ trợ

 

 

1. Hệ thống thiết bị tẩy chiller- Kiểu xoay Mỹ

 

 

2. Hệ thống thiết bị tẩy bình ngưng nhiệt điện- Mỹ