Hóa chất xử lý nước > Hoá chất chống ăn mòn đường ống hơi ngưng tụ

 

Chống ăn mòn trong đường ống hơi và ngưng tụ series Amsteam

Vấn đề

Sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm

Xuất xứ

Nồi hơi, đường hơi ngưng tụ và bộ phận trao đổi nhiệt

AmSteam™ 6610 

Hiệu quả trong việc ức chế ăn mòn đường ống hơi ngưng tụ và đường dẫn hơi, nồi hơi hay các bộ phận trao đổi nhiệt với bất kì loại vật liệu chế tạo nào.

Amsolv - USA

Nồi hơi hoặc đường dẫn hơi, hệ thống tháp làm mát tuần hoàn

AmSteam™ 6620

Hiệu quả trong việc ức chế ăn mòn cho nồi hơi, tháp làm mát cũng như đường dẫn hơi, nơi mà tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm

Nồi hơi hoặc đường dẫn hơi, hệ thống tháp làm mát

AmSteam™ 6630

Hiệu quả trong việc ức chế ăn mòn cho nồi hơi, tháp làm mát cũng như đường dẫn hơi nơi mà tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm

Nồi hơi, đường ngưng tụ hơi và đường dẫn hơi 

AmSteam™ 6640

Hiệu quả trong việc ức chế ăn mòn cho đường ống ngưng và đường ống dẫn hơi.