Hóa chất xử lý nước > Hoá chất chống, tẩy cáu cặn Silic

Chống bám dính và tẩy cáu cặn on-line seri Amspere

Ứng dụng/vấn đề

Sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm

Xuất xứ

Silic oxit và silicat

AmSperse™ 4303

Hiệu quả trong việc loại bỏ silic oxit và silicat

Amsolv - USA

Xử lý chu trình polime, phân tán và chống bám dính bùn

AmGuard™ 5320

Polymer chống cáu cặn, cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ và phân tán sắt, canxi và các cáu cặn khác.