Hóa chất xử lý nước > Hoá chất chống rong rêu, vi sinh vật

Hóa chất chống rong rêu và vi sinh vật cho hệ thống làm mát tuần hoàn

Ứng dụng/vấn đề

Sản phẩm

Xuất xứ

Đặc điểm sản phẩm

Tảo, vi khuẩn và nấm

AmCide™ 5702

Amsolv - USA

Chế phẩm diệt vi sinh vật “poly-quat” đạt tiêu chuẩn EPA, ít độc tính

 

AmCide™ 5708

AmCide™ 5712

AmCide™ 5710

Chế phẩm diệt vi sinh vật là tổng hợp của “cacbamat”

AmCide™ 5711

Chế phẩm diệt vi sinh vật là tổng hợp của “cacbamat”

AmCide™ 5803

Chế phẩm diệt vi sinh vật brôm oxit ở dạng viên rắn

AmCide™ 5804

Chế phẩm diệt nấm cho gỗ để tránh mục

AmCide™ 5801

Chế phẩm kiểm soát sinh vật 20% DBNPA

AmCide™ 5838

Chế phẩm kiểm soát sinh vật 5% DBNPA

AmCide™ 5810

Chế phẩm kiểm soát sinh vật 40% DBNPA

AmCide™ 5815

Chế phẩm kiểm soát sinh vật 15% Gluteraldehyde.

AmCide™ 5845

Chế phẩm kiểm soát sinh vật 45% Gluteraldehyde.

Tảo, vi khuẩn và nấm

Antimicrobial 8536

Dow - USA

Chế phẩm kiểm soát sinh vật 5% DBNPA

KathonTMWT

Rohm and Hass - UK

Chất khử trùng kiểm soát vi sinh vật