Hóa chất xử lý nước > Hoá chất chống cáu cặn, ăn mòn

Hóa chất chống cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống làm mát tuần hoàn Series AmTreat™

Ứng dụng/vấn đề 

Sản phẩm 

Đặc điểm sản phẩm 

Xuất xứ

Sử dụng cho các hệ thống làm mát công suất lớn

AmTreat™ 2201

Hóa chất chống cáu cặn cho hệ thống nước làm mát tuần hoàn lớn.

Amsolv - USA

Chống cáu cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống làm mát tuần hoàn

AmTreat™ 1205

Hóa chất siêu đậm đặc cho hệ thống lớn, nhiều tháp

AmTreat™ 1210

Chống cáu cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống làm mát tuần hoàn có độ cáu cặn và ăn mòn cao

AmTreat™ 2215

Hóa chất chống cáu cặn và ăn mòn đặc hiệu quả với nước bù có độ cứng và độ kiềm cao.

Chống cáu cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống làm mát tuần hoàn

AmTreat™ 1250

Hóa chất chống cáu cặn và ăn mòn cho mọi hệ thống làm mát tuần hoàn

AmTreat™ 1230

AmTreat™ 1225

Chống ăn mòn cho các hệ thống làm mát tuần hoàn

AmTreat™ 3510

Hóa chất chống ăn mòn molybdate và kẽm đậm đặc

AmTreat™ 3511MO

Hóa chất chống ăn mòn molybdate đậm đặc

AmTreat™ 3512ZN

Hóa chất chống ăn mòn kẽm đậm đặc

AmTreat™ 3520

Hóa chất chống ăn mòn molybdate và kẽm đậm đặc