Hóa chất xử lý nước > Hóa chất cho hệ thống nồi hơi

 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA HỆ THỐNG NỒI HƠI  


 So do lap dat

Cáu cặn

Khi nước được gia nhiệt và chuyển thành hơi, các tạp chất đi vào nồi hơi cùng với nước bù sẽ bị lưu lại. Nồi hơi hoạt động như một nồi chưng cất, chuyển hoá nước sạch thành hơi, và cô đặc các muối khoáng và các tạp chất khác trong nồi hơi. Cáu cặn là kết quả của sự kết tủa của các chất rắn hòa tan trở thành không hòa tan khi gặp nhiệt độ cao. Một số ví dụ về cáu cặn nồi hơi: Canxi cacbonat (CaCO3), Canxi sunphat (CaSO4), Canxi silicat.

Ăn mòn
Ăn mòn là thuật ngữ chung dùng để chỉ sự biến đổi của kim loại sang dạng hợp chất hòa tan. Trong nồi hơi bằng kim loại, sự ăn mòn ở đây là sự chuyển hóa thép thành gỉ sắt. Trong nồi hơi, có 2 dạng ăn mòn phổ biến, đó là:

 


1) Ăn mòn rỗ ô xy, được thấy trên các ống trao đổi nhiệt và trong bao hơi.

2) Ăn mòn do pH thấp, thường thấy trong hệ thống ngưng tụ hơi.

Ăn mòn có thể làm hỏng những bộ phận quan trọng của hệ thống nồi hơi, gây lắng cặn các sản phẩm ăn mòn trong các bộ phận thiết yếu của hệ thống trao đổi nhiệt và làm giảm công suất của toàn bộ hệ thống.

Sôi bồng

Sôi bồng hình thành do nhồi nước hoặc tạo bọt. Nhồi nước là sự phun trào mạnh và bất ngờ của nước nồi hơi khi được mang theo hơi ra ngoài nồi hơi, và thường do nguyên nhân cơ học. Nó có thể gây ra cặn lắng trong và quanh van dẫn hơi chính trong một thời gian ngắn.

Tạo bọt gây sôi bồng bằng cách hình thành lớp váng trên nước nồi hơi, sau đó đi theo hơi ra ngoài. Sau một thời gian, cặn lắng do sự tạo bọt sẽ hoàn toàn bịt kín đường ngưng hoặc hơi.

Các sản phẩm